Voimmeko auttaa?

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä.

Lähettämällä yhteystietoni annan suostumukseni henkilötietojeni käsittelyyn Fonectan tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla sekä siihen, että Fonecta-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat olla minuun yhteydessä.

Seurantaskriptin käyttötavat

JavaScript -linkkien seuraaminen

Käytä näitä ohjeita, kun haluat seurata kävijöitä, jotka klikkaavat:

  • JavaScriptillä avautuvia linkkejä tai kuvia
  • Image Mapin linkkejä
  • Ajaxilla tehtyjä verkkosivuja

Ohjeet edellyttävät, että olet asentanut sivulle myös Snoobin seurantaskriptin.

Esimerkki toteutuksesta olemassa olevaan onClick-tapahtumaan

Linkin klikkauksesta saadaan tehtyä sivulataus Snoobiin käyttämällä funktiota

snoobi.trackPageView(pathParam)

Lisää funktio esim. jonkin näiden tapahtumien / event:ien sisälle:

  • onClick
  • onMouseDown

Sivulataus kannattaa samalla selkokielistää ja osioida, niin raportista käy helposti ilmi mihin asiaan sivulataus liittyy.

 <a href=”javascript:snoobi.trackPageView(‘/images/gallery/kuva1.jpg’,’Haluttu sivun nimi’,’Haluttu osion nimi’);” >

 

Add URL- Parametrin lisäys

Parametrin lisäys voi olla tarpeen verkkosivuilla, joissa useampi sisällöltään eri sivu käyttää samaa osoitetta. Kyseessä on usein evästeillä tehdyt valinnat (kuten millä kielellä sivu näkyy) tai POSTilla toteutetut komennot (esimerkiksi lomakkeet tai sisäisissä hakukoneissa tehdyt haut). Tavallista on myös, että lomakkeen jälkeisellä kiitos-sivulla on sama URL-osoite kuin itse lomakkeella, jonka vuoksi ei voida nähdä, moniko lomakesivun avannut on myös lähettänyt lomakkeen.

Näissä tapauksissa kannattaa käyttää lisäparametria, joka luo näennäisesti sivulle uuden osoitteen ja mahdollistaa sivujen erottelun toisistaan.

Addurl-muuttujan lisääminen ei vaikuta sivun osoitteeseen eikä näy osoiterivillä kun kyseinen sivu ladataan. Lisäys vaikuttaa vain Snoobin tallentamiin tietoihin.

Miten addurl-muuttuja otetaan käyttöön

Addurl -muuttuja lisätään suoraan Snoobi-skriptin sisään sen sivun lähdekoodiin tai sivupohjaan, jolle halutaan antaa uniikki osoite. Parametrina käytetään &addurl=xxx kuten alla.

Arvoksi “xxx” tilalle voit antaa kuvaavan nimen, kuten “kiitosyhteydentottopynnosta” tai “sahkopostilahetetty”. On turvallisinta välttää erikoismerkkien ja ääkkösten käyttö, koska nämä eivät välttämättä välity oikein kaikilla selaimilla ja merkistöillä, joskin näiden käyttö ei ole kielletty.

Miten addurl lisätään Snoobi-skriptiin

addurl

 Usean addurl-muuttujan käyttö samalla sivulla

Jos haluat antaa addurl-parametrin arvona useita parametreja täytyy addurl-parametrin arvo ajaa niin sanotun URL-encoden läpi. Toisin sanottuna addurl-parametrin arvossa oleva “&” ja “=”merkki enkoodataan seuraavasti:
&  → %26
=  →  %3D

Esimerkki:
Addurl parametrin arvoksi halutaan antaa “addurl=lang=fi&searchstring=hakusana”
Addurl – parametri muutetaan muotoon “addurl=lang%3Dfi%26searchstring%3Dhakusana”.

Addurlin käyttö samanaikaisesti muiden Snoobi-muuttujien kanssa

Addurl-muuttujaa voidaan ongelmitta käyttää yhdessä muiden Snoobi-parametrien kanssa kuten sivujen nimien(&page_name=) tai osioinnin (&section=).

Esimerkki usean parametrin käytöstä:

<script type=”text/javascript” src=”https://eu1.snoobi.com/snoop.php?tili=yritys_fi&addurl=english
&page_name=Products&section=English: Products”>
</script>

Section-Parametrin lisäys

Kun käytössäsi on sisällönhallintajärjestelmä, järjestelmään on usein määritelty valmiit osioiden nimet esim. tuotekategorioiden tai kielivalinnan mukaan. Se, mistä kohtaa sisällönhallintajärjestelmää osiointiin soveltuva kategoria löytyy, vaihtelee järjestelmästä riippuen.

Osiointi toteutetaan lisäämällä skriptiin lisäparametri &section=. Osion arvo/nimi koodataan niin, että se lisätään aina lennosta Snoobi-skriptiin.

Käytännössä osioinnin lopputulos sivulle “Kamerat” voi näyttää tältä (yritys_fi tulee korvata tilin oikealla nimellä! Tarkasta tilin nimi Snoobin asiakaspalvelusta tai raportin asetuksesta “Tilin tiedot”) :

<script type=”text/javascript” src=”https://eu1.snoobi.com/snoop.php?tili=yritys_fi&section=Kamerat“></script>
Sallitut merkit osionimessä

Kiellettyjä merkkejä ovat & ja = , joita ei tule käyttää sellaisinaan minkään parametrin arvossa. Et-merkkiä voidaan kuitenkin käyttää HTML entity -muodossa (&amp;).

Sivun nimi saa muutoin sisältää mitä merkkejä vain: välilyöntejä, eri maiden aakkosia (åäö, kyrillisiä ja kiinalaisia kirjaimia ym.) sekä erikoismerkkejä.

Jos haluat saman sivun kuluvan useampaan kuin yhteen osion, määrittele lisäosiot manuaalisesti, koska yhdellä sivulla voi olla vain yksi section-parametri.

 

Samanaikainen osiointi ja selkokielistys

Mikäli halutaan vielä tarkentaa mistä sivusta on kyse, voidaan Snoobi-skriptiin myös lisätä selkokielistävä &page_name=parametri, joka määrittelee sivun nimen.  Toisin kuin osiossa, sivun nimen tulee olla eri jokaisella sivulla.

 

 

<script type=”text/javascript” src=”https://eu1.snoobi.com/snoop.php?tili=yritys_fi&section=Kamerat&page_name=Merkki X, Malli Y“></script>

 

Page Name-Parametrin lisäys

  • Tehdään suoraan lähdekoodiin / Snoobi-skriptiin. Dynaamisilla sivustoilla usein riittää, että muutos tehdään yhteen kohtaan sivupohjaa.
  • Soveltuu parhaiten dynaamisille sivustoille (asp, php jne.)
  • Jos samalle sivulle on annettu nimi sekä parametrilla että manuaalisesti, valitsee Snoobi aina manuaalisen nimen.

Esimerkki page_Name-parametristä:

<script type=”text/javascript” src=”https://eu1.snoobi.com/snoop.php?tili=yritys_fi&page_name=Sivun nimi“></script>