Voimmeko auttaa?

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä.

Lähettämällä yhteystietoni annan suostumukseni henkilötietojeni käsittelyyn Fonectan tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla sekä siihen, että Fonecta-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat olla minuun yhteydessä.

Sanasto

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

 


A

Addurl

Addurl on Snoobi-parametri, joka voidaan lisätä Snoobi-skriptiin sellaisilla sivuilla, joiden seurannan tallentamaa osoitetta halutaan muuttaa. Tavallinen addurl-parametrin käyttötarkoitus on erottaa kaksi saman osoitteen jakavaa sivua toisistan  tai tai tuoda sisäisen hakukoneen hakusana osoitteeseen, joka mahdollistaa sisäisen hakukoneen seuraamisen.

 

Aika sivustolla (keskim.)

Keskimääräisen vierailun kesto sivustolla. Käynnin kesto lasketaan käynnin ensimmäisen ja viimeisen sivulatauksen välillä kuluneesta ajasta. Kestoon vaikuttaa sekä aktiivinen että passiivinen surffailuaika. Käynnin viimeisellä sivulla vietettyä aikaa ei ole mahdollista mitata.


B

Bounce rate

Bounce rate eli välitön poistumisprosentti kertoo, kuinka moni käynneistä päättyi välittömästi ensimmäisen sivulatauksen jälkeen. Esimerkiksi hakusanoissa korkea bounce rate voidaan usein tulkita niin, ettei sisääntulosivun sisältö vastannut hakijan tarpeita. Vaikka korkea välitön poistumisprosentti on yleensä huono merkki, ei tulkinta ole aukoton. Esimerkiksi mainoksissa, hyvin suunniteltu kohdesivu voi antaa kävijälle kaiken tarvitun tiedon, eikä selailun jatkamiselle ole siten syytä.


C

CTR tai klikkausprosentti

Kuinka suuri prosentuaalinen osuus mainoksen nähneistä on klikannut mainosta.


D


E


F


G


H


I


J


K

Kohdesivu

Kohdesivu (tai laskeutumissivu / landing page) on se sivu tai osoite, johon jokin linkki ohjaa. Kyseessä voi olla mainoslinkki, hakukoneen tulossivulla oleva linkki tai muu linkki. Kävijä päätyy kohdesivulle linkkiä painamalla.

 

Korjaa tunnisteet

Snoobi pystyy seuraamaan mainoksia mainonnan tunnisteen avulla, joka lisätään mainoksen kohdesivun osoitteeseen. Jos havaitaan, ettei tunnistetta ole kaikissa AdWords-mainoksissa, Snoobi kehottaa korjaamaan tunnisteet, jotta mainoksien tuloksia pystytään seurata. Korjaaminen lisää tunnisteen kohdeosoitteen perään, joka käytännössä tulkitaan Googlen päässä uutena mainoksena. Tunnisteiden korjaaminen liittyy pelkästään integroituihin AdWords-kampanjoihin, integroimattomien mainoksien tunnisteiden puuttumista Snoobi ei voi havaita.

 

Kehitysraportti

Kehitysraportti (KPI) on eräs Snoobin erityyppisistä näkymistä, joka näyttää valittujen mittarien kasvun tai laskun päivä-, viikko- tai kuukausitasolla, sekä vertailuarvot aikaisempaan valitsemaasi ajanjaksoon.  Eri mittarien suoritusta on helppo verrata kehitysraportista.

 

Käyttöoikeus, käyttöoikeustaso

Snoobissa on eri laajuisia käyttäjätunnuksia. Käyttäjä-tasoisilla tunnuksilla pystyy tarkastelemaan kaikkia perusraportteja. Asetta korkeammilla, hallitsija-tasoisilla tunnuksilla voidaan myös muokata perusraportteja ja tilin asetuksia. Integroitujen AdWords-raporttien muokkaamiseen oikeuttava lupa annetaan erikseen AdWords-asetuksista. Muokattujen raporttien kohdalla raportin perustaja voi päättää tapauskohtaisesti, kenelle annetaan lukuoikeus tai muokkausoikeus kyseiseen muokattuun raporttiin.

 

Konserniraportti

Konseraportti antaa yleisen kehityssuuntauksen tavallisimmille verkkosivujen menestysmittareille. Se on suunnattu Snoobi-käyttäjille, joilla on tarve vertailla usean Snoobi-tilin kehitystä keskenään. Jos käytössäsi on vain yksi Snoobi-tili, suosittelemme Kehitysraportin käyttöä.

 

Konversio

Konversio on osuus kaikista käynneistä, joiden aikana on päädytty yhteen tai useampaan maaliin. Konversio mittaa miten hyvin verkkosivusi suoriutuu sille asetetuista tavoitteista ja rohkaisee kävijää tekemään haluttuja toimenpiteitä. Mitä korkeampi konversio, sitä parempi.

Kävijä lasketaan konvertoituneeksi siinä vaiheessa, kun tämä tekee ensimmäisen maalinsa meneillään olevan käynnin aikana. Jos kävijä käy yhden käynnin aikana useassa maalissa, näkyy tämä edelleen vain yhtenä maaliin johtaneena käyntinä / konversiona.

 

Konversion hinta

Keskimääräisen konversion hinta mittaa mainoskustannuksia suhteessa maalien käyntimääriin.Konversion hinta voidaan laskea vain jos maali, sekä mainos on määritelty Snoobin asetuksiin. Esim. hakusanakampanjan kustannukset lasketaan toteutuneista klikkihinnoista tai bannerin kokonaiskustannuksista. Konversion hinta lasketaan seuraavasti:

mainontaan käytetty raha/maaleihin päätyneet käynnit=konversion hinta

 

Konversioprosentti

Konversioprosentilla tarkoitetaan osuutta johonkin maaliin osuneista käynneistä. Konversioprosentti lasketaan käynnin ensimmäisestä maalista. – konversioprosentti ei kasva jos kävijä käy useammassa kuin yhdessä maalissa saman käynnin aikana.

konversioiden määrä/käyntien määrä= konversioprosentti

Esimerkki: Jos konversioprosentti on 45.14 % tarkoittaa tämä, että 45.14 % aikavälin kävijöistä ovat jossain käynnin vaiheessa vierailleet ainakin yhdessä maalissa.

 

Kävijä

Kävijä kertoo kuinka monta uniikkia kävijää sivulla on käynyt. Kävijätieto perustuu ensisijaisesti kävijän selaimeen tallentuvaan evästeeseen, jonka perusteella palaava kävijä voidaan tunnistaa samaksi. Eväste on selainkohtainen (yksi eväste per www-selain). Mikäli monta eri henkilöä käyttää samaa selainta, ei eväste voi erottaa yhtä käyttäjää toisesta; kaikki käyttäjät näkyvät samana kävijänä niin kauan kuin eväste on olemassa. Jos sama käyttäjä tekee käynnin ensin yhdellä selaimella (tai tietokoneella) ja tämän jälkeen toisella, hän näkyy kahtena kävijänä. Näistä seikoista johtuen käynti on kävijää parempi ja selkeämpi liikennemäärän mittari.

Toissijaisesti kävijä tunnistetaan IP-osoitteen ja selaintietojen pohjalta, mikäli käyttäjän selain ei hyväksy evästeitä. IP-osoite voidaan rinnastaa tavalliseen katuosoitteeseen – samassa tilassa työskentelevillä voi olla sama IP-osoite. Tämän vuoksi pelkkään IP-osoitteeseen perustuva seuranta ei ole kovinkaan tarkkaa.Uniikeista kävijöistä puhuttaessa hakurobottien ja proxy-palvelimien tekemiä käyntejä ei lasketa mukaan, eli ne eivät vääristä kävijämääriä ylöspäin.

Jos kävijä poistaa Snoobin jättämän evästeen kesken käynnin, ei tätä enää tunnisteta samaksi vaan hänet lasketaan uudeksi kävijäksi. Huom! Mikäli et halua, että Yrityksesi omien työntekijöiden käynnit näkyvät Snoobissa, ne voidaan poistaa keräyksestä erillisellä IP-osoitteiden suodatuksella!

 

Käynti

Käynti liittyy tietokoneen selaimen (browser) session kestoon ja mittaa vierailukertojen määrää. Snoobissa käynti on 30 minuuttia pitkä. Jos kävijä on passiivinen eikä tee yhtään uutta sivulatausta 30 minuuttiin, katsotaan meneillään olevan käynnin päättyneen.

Snoobin sessio on voimassa vielä 30 minuuttia selaimen sulkemisen jälkeenkin. Toisin sanoen, jos kävijä sulkee selaimen välillä mutta palaa 30 minuutin sisällä, lasketaan käynti yhdeksi ja samaksi.  Yhdellä ja samalla kävijällä voi olla useampi käynti päivän tai muun ajanjakson aikana.

Käynnin pituudesta ei voida päätellä, kuinka suuren osan ajasta kävijä oli passiivinen (esim. surffaili muita verkkosivuja tai poistui tietokoneen äärestä).


L

Laskennallinen tuotto

Laskennallinen tuotto perustuu maalille annettuun hintaan. Luku on arvio maaliin johtaneiden käyntien yhteenlasketusta tuotosta. Laskennallista tuottoa ei voida laskea jos maalille ei ole määritelty arvoa maalisivujen asetuksista.

Laskennallisessa tuotossa huomioidaan kaikki maalikäynnit, ei pelkästään ensimmäistä maalia. Laskennallinen tuotto toimii siten eri lailla kuin konversio ja konversioprosentti, koska laskennallinen tuotto kasvaa mitä useammassa maalissa kävijä vierailee.

Laskentakaava: ∑ (maalin arvo x maaliin osuneiden konversioiden määrä)

Esimerkki: Jos kävijä ensin käy maalissa, jonka arvo on 10 € ja vielä saman käynnin aikana maalissa, jonka arvo on 20 €, huomioidaan laskennalliseksi tuotoksi 30 €.


M

Maali

Maali on tärkeä tavoitesivu, jolla mitataan mainoksien, linkkien ja verkkosivujen konversiota. Maali kuvastaa toimintoa, jota kävijän toivotaan suorittavan, kuten tilauksen vahvistaminen, varaaminen, viestin lähettäminen, tarjouksen tai ohjeen lataaminen, uutiskirjeen tilaaminen tai kaverille suositteleminen verkkosivujen tarjoaman lomakkeen tai linkin kautta.

Maaleja voidaan luoda ja muokata Snoobin asetuksista. Älä määrittele yleisiä sivuja (esim. päävavigaatiosivua) tai mainoksen kohdesivua maaliksi – tämä vääristää konversioita.

 

Maaliin johtaneet käynnit

Konversio on osuus kaikista käynneistä, joiden aikana on päädytty yhteen tai useampaan maaliin. Konversio mittaa täten miten hyvin verkkosivusi suoriutuu sille asetetuista tavoitteista ja rohkaisee kävijää tekemään haluttuja toimenpiteitä. Mitä korkeampi konversio, sitä parempi.

Kävijä lasketaan konvertoituneeksi siinä vaiheessa, kun tämä tekee ensimmäisen maalinsa meneillään olevan käynnin aikana. Jos kävijä käy yhden käynnin aikana useassa maalissa, näkyy tämä edelleen vain yhtenä maaliin johtaneena käyntinä / konversiona.

 

Mainosmedia

Mainosmedia on vapaavalintainen ryhmä, jonka mukaan mainoksia voidaan luokitella. Mainosmedia voi esimerkiksi olla mainoksen tekijä/tuottaja (jos halutaan verrata eri mainostuottajia – kuka on tehnyt toimivimman mainoksen) tai mainoskampanjan nimi (jos kampanja esitetään useassa eri kanavassa ja halutaan tarkastella kampanjan kokonaistuloksia vaivattomasti). Voit määritellä mainosmedian muokkaamalla olemassa olevaa mainosta Snoobin asetuksista.

 

Mainosmuoto

Mainosmuoto on kanava, jossa mainos sijaitsee. Mainosmuoto voidaan määritellä samalla, kun uusi mainos lisätään Snoobin asetuksiin, tai muokkaamalla mainosta myöhemmin.

 

Mainonnan tunniste

Mainonnan tunniste on mainoksen kohdeosoitteeseen lisättävä parametri, joka ei vaikuta kohdeosoitteen toimintaan mutta mahdollistaa mainoksen tai linkin seurannan. Snoobissa mainostunnisteeksi suositellaan muotoa snb_adname=

Mainostunnistetta ei tule enää lisätä Snoobiin integroituihin AdWords-mainoksiin, koska Snoobin lisää näihin oman standarditunnisteensa”Korjaa tunnisteet” -kehotusten avulla (käyttäjä hyväksyy tunnisteen lisäämisen nappia painamalla).

 

Mainosäyttö

Mainosäyttö merkitsee mainoksen näkymistä kävijän selaimessa. Näyttö lasketaan, vaikka mainoksen linkkiä ei painettaisi. Google AdWords-mainonnassa näyttöjen määrä suhteessa linkkien klikkauksiin vaikuttaa mainoksesi laatupisteisiin, eli kuinka hyväksi Google arvioi mainoksen.

 

Mittari

Mittari on jokin arvo tai määre, jota kävijäseurannalla voidaan seurata. Käytännössä kaikkia kävijäseurannan tuottamia tuloksia voidaan kutsua mittareiksi, kuten kävijämäärää tai maaliin johtaneiden käyntien määrää. Menestysmittari (KPI) on erityisen tärkeä mittari, joka soveltuu jonkin asian onnistuneisuuden arvioimiseen.

 

Mobiilikäyttäjä

Mobiilikäyttäjä on käyttänyt sivuilla surffatessaan mobiilipuhelinta tai ipadia.


N


O

Oma raportti / Omat raportit

Omat raportit ovat räätälöityjä raportteja, johon voidaan liittää mikä tahansa paneeli, mistä tahansa raportista. Omien raporttien avulla saat koottua yhteen paikkaan ne asiat, jotka ovat relevantteja itsellesi tai tiimillesi. Jos sinulla on käytössä usea Snoobi-tili, voit yhdistellä paneeleita tilirajojen yli. Omat raportit toimivat myös sähköpostiraportteina, voit lisäksi päättää jaatko oman raportin verkkoversion muiden kanssa.

 

Operaattori

Operaattori on Internet- tai puhelinpalveluiden tarjoaja, jonka kautta käynti verkkosivuille tehdään. Snoobissa operaattorit kannattaa suodattaa pois B2B-liidilistauksista, koska operaattorikäynnin takana olevaa tahoa ei ole mahdollista tunnistaa tai paikantaa.

 

Organisaatiotyyppi

Organisaatiotyyppit ovat liidin hankintaa helpottava luokittelu, jonka avulla voit tiputtaa Snoobi-tarkastastelusta pois vääräntyyppiset kävijät. Snoobi on luokitellut organisaatiot valmiiksi neljään eri kategoriaan: 1) Yritykset, jotka soveltuvat parhaiten liidien hankkimiseen. 2) Oppilaitokset (yliopistot, kampus-alueet, koulut), 3) Julkinen sektori (sairaalat, kunnat, kaupungit, asevoimat) ja viimeiseksi 4) Operaattorit. Tarvittaessa voit itse muuttaa organisaation tyyppiä, jos se on mielestäsi väärä.

Yhteistä operaattoreille, julkiselle sektorille ja oppilaitoksille on, ettei niiden loppukäyttäjää välttämättä voida tunnistaa eikä niitä sen vuoksi kannata käyttää liideinä. Operaattoreiden tapauksessa organisaation verkkoyhteyttä ei ole rekisteröity heidän omalle yritysnimelleen. Koululaitoksen tai julkisen sektorin käynti voi yhtä lailla olla heidän itsensä tekemä kuin jonkin laitoksen asiakkaan tai oppilaan tekemä.

 

Osio

Osioon sivuryhmä, jonka avulla saman aihealueen sivuja voidaan niputtaa yhteen ja tarkastella yhtenä kokonaisuutena.


P

Palaavien kävijöiden käyntejä

Palaavia kävijöitä mittaa kuinka moni kävijöistä on jo aiemmin tehnyt yhden tai useamman käynnin. Vertailussa on koko Snoobin käyttöaika.

 

Paneeli

Snoobissa olevista taulukoista, joiden sisällä kävijäseurannan tulokset esitetään, käytetään nimitystä paneeli.

 

Pisteytys

Pisteytyksen avulla käynnille voidaan asettaa ehtoja, jonka perusteella käynti joko kelpuutetaan mukaan tuloksiin tai karsitaan niistä pois. Pisteytys mahdollistaa myös ehdot, joissa kävijä karsitaan pois mikäli hän ei ole tietyntyyppinen tai tee tiettyjä asioita.


Q


R

Raportin reaaliaikaisuus

Raportin reaaliaikaisuus on oletusarvoisesti päällä kaikilla Snoobi-tileillä. Reaaliaikaisuus mahdollistaa sen, että raportti päivitetään mahdollisimman tihein aikavälein. Raportin reaaliaikaisuus voi kuitenkin hidastaa raportin paneelien latautumista. Jos kävijäseurantatuloksien päivittyminen useammin kuin kerran päivässä ei ole yrityksellesi tarpeellista, suosittelemme reaaliaikaisuuden kytkemistä pois päältä. Kun reaaliaika on poissa päältä, raporttin päivitty n. 24 tunnin välein.


S

Segmentointi

Segmentointi on Snoobin ominaisuus, jossa voit yhdistellä erilaisia kävijäseurannan mittareita löytääksesi ne käynnit, jotka vastaavat tiettyä kriteeriä. Voit esimerkiksi hakea ne kävijät, jotka ovat tulleet tietystä kanavasta, tehneet tietyn asian verkkosivuilla, ovat peräisin tietystä maasta ja tekivät vierailunsa mobiililaitteella.

 

Sivulataus

Sivulataus merkitsee yksittäisen www-sivun latautumista tai avaamista käyttäjän selaimessa. Jokainen linkki, jota verkkosivulla painetaan, rekisteröityy sivulatauksena sillä edellytyksellä, että asennettu Snoobi-skripti ehtii myös latautua. Aina sivulatauksen yhteydessä toteutuu myös yksi mainosesitys mikäli sivulla on mainospaikkoja.

Sivulataus eroaa mm. Google AdWords-mainonnassa käytetystä klikkauksesta tai napsautuksesta siten, että klikkaus lasketaan silloinkin kun sivu ei ehdi latautua (esim. kävijä painaa back-nappia nopeasti tai klikkaa uutta linkkiä).

 

Sivulatauksia / käynti

Sivulatauksia / käynti ilmoittaa kävijöiden laadun, eli kuinka monta sivua kävijä selasi läpi yhden käynnin aikana. Luvusta voidaan päätellä oliko sivusto relevantti kävijän tarpeisiin? Kuinka moni kävijöistä lähtee nopeasti huomattuaan, ettei sivusto vastannut sitä, mitä tämä etsi?

Sivulatauksia / käynti kertoo keskiarvon, josta voidaan päätellä mikäli kohdeyleisö löytää sivuston. Luku on kuitenkin suhteutettava oman sivuston laajuuteen.

Yleistäen, 1 sivulataus / käynti tarkoittaa yleensä huonoa laatua; kävijä luultavasti koki tulleensa väärälle sivulle ja lähti saman tien. Vaihtoehtoisesti on mahdollista, että kävijä löysi heti etsimänsä eikä hänen tarvinnut selata sivuja.

Korkea sivulatausta / käynti on usein merkki hyvästä laadusta; kävijä on luultavasti tutustunut tuotteisiin tai palveluihin ja ollut kiinnostunut verkkosivun sisällöstä. Kävijä ei todennäköisesti tullut sivulle vahingossa vaan etsi jotain tiettyä tai innostui kartoittamaan yrityksen tarjontaa laajemmin.

On myös mahdollista, että sivulataus / käynti on korkea jos kävijä kokee sivuston rakenteen sekavaksi tai epäloogiseksi. Jos kävijä ei löydä etsimäänsä hän joutuu klikkailemaan ympäriinsä paljon.

 

Sisääntulosivu

Sisääntulosivu (landing page) on se sivu, jolle jokin kävijää saapuu ensimmäisenä. Sisääntulosivu voi olla yrityksen itsensä määriteltävissä oleva kohdesivu, jolle kävijöitä ohjataan mainoksista tai muilta sivustoilta. Toisinaan sisääntulosivu määräytyy hakukoneen ja hakukoneen mukaan, jolloin on tärkeää että sivula löytyy hakusanaa tukevaa informaatiota.

 

Sisääntulotapa / Sisääntulotavat

Sisääntulotapa kertoo mistä kanavista kävijä on saapunut sivustolle yhden käynnin aikana. Erilaisia tulotapoja ovat hakukone, hakemisto, mainos, sosiaalinen media, linkittävä sivusto ja suora sisääntulo (kirjamerkistä tai kirjoittamalla osoitteen).

Sisääntulotavat huomioi ensimmäisen tulotavan; jos kävijä on ensin saapunut mainoksen kautta ja myöhemmin saman käynnin aikana kirjoittamalla osoitteen, näkyy pelkkä mainos sisääntulotapana. Poikkeuksena ovat paneelit, jotka kuvaavat vain yhtä sisääntulotapaa (esim. hakukone, sosiaalinen media). Näissä sisääntulotapakohtaisissa paneeleissa näytetään kaikki saman kanavan sisääntulot. Tästä johtuen saat eri summat jos lasket yhteen yksittäisen kanavan käynnit ja vertaat niitä sisääntulotavat-graafiin näyttämiin käynteihin.

 

Sähköpostiraportti

Muokatusta raportista sähköpostitse toimitettava raportti pdf- tai html-muodossa. Raportti voidaan lähettää Snoobista joko kertaluonteisesti tai automatisoidusti halutuin aikavälein.


T

Tarkastelujakso

Tarkastelujakso on raportin käyttämä aikaväli, joka määrittelee miltä ajalta tuloksia näytetään. Aikavälivertailulla voi verrata kahta ajanjaksoa toisiinsa.

 

Tilin alias

Tilin aliaksen avulla voit näennäisesti antaa tilille uuden nimen. Tilin aliasta voidaan käyttää väärinymmärrysten ja harhojen välttämiseksi, jos esim. seurattavan sivuston osoite on muuttunut tai ei ole tarpeeksi kuvaava. Huomaa, että Snoobi-skriptissä tulee aina käyttää tilin alkuperäistä nimeä, ei aliasta.

 

Tunniste

Tunniste on termi, jota käytetään lähes kaikissa Snoobin asetuksissa kuvaamaan sitä osaa URL-osoitteesta tai hakusanasta, jota ollaan määrittelemässä. Tunniste on joko osoitteen/sanan yksilöivä osa (esim. sivujen nimissä ja maaleissa) tai nöiden yhdistävä tekijä (osiot, hakusanaryhmät). Tunnisteissa voidaan aina hyödyntää prosenttimerkkiä, jolla tunnistetta voidaan rajoittaa tai laajentaa.

 

Tuntematon tulotapa

Tuntematon tulotapa tarkoittaa, ettei Snoobi pysty tunnistamaan minkä kanavan kautta kävijä on verkkosivulle saapunut. Tunnistaminen epäonnistuu, jos sisääntulosivun lähdekoodissa ei ole Snoobi-skriptiä, eli sivu ei ole mukana seurannan piirissä. Yleisimmin skripti puuttuu etusivulta, välisivuilta ja lomakkeiden jälkeisiltä vahvistussivuilta.


U

Uusia kävijöiden käyntejä / Uudet kävijät

Uusia kävijöitä mittaa kuinka moni kävijöistä on uusia aikaisempaan ajanjaksoon verrattuna. Käytännössä vertailuna toimii koko käyttöaika poisluettuna tarkasteltavissa oleva aikaväli. Jos raportin aikaväliksi on valittu ”koko käyttöaika”, ovat kaikki kävijät uusia sillä aiempaa vertailukohtaa ei ole.

Uusien kävijöiden määrä voi vääristyä yläkanttiin jos moni kävijä tyhjää evästeitään. Aina kun vanha eväste poistetaan, poistuu myös mahdollisuus tunnistaa kävijä vanhaksi ja tämän vuoksi kävijä lasketaan uudeksi.


V

Välitön poistumisprosentti

Bounce rate eli välitön poistumisprosentti kertoo, kuinka moni käynneistä päättyi välittömästi ensimmäisen sivulatauksen jälkeen. Esimerkiksi hakusanoissa korkea bounce rate voidaan usein tulkita niin, ettei sisääntulosivun sisältö vastannut hakijan tarpeita. Vaikka korkea välitön poistumisprosentti on yleensä huono merkki, ei tulkinta ole aukoton. Esimerkiksi mainoksissa, hyvin suunniteltu kohdesivu voi antaa kävijälle kaiken tarvitun tiedon, eikä selailun jatkamiselle ole siten syytä.


X


Y


Z