Mitä on web-analytiikka?

Web-analytiikka ja kävijäseuranta sekoitetaan usein toisiinsa. Kävijäseuranta ja web-analytiikka ovat kuitenkin saman prosessin kaksi eri vaihetta. Kävijäseuranta on tiedon keräämistä, web-analytiikka puolestaan tiedon hyödyntämistä. Web-analytiikan avulla liiketoiminnan ja sivuston tavoitteita voidaan mitata ja toimintaa kehittää tiedon pohjalta. Tiedon hyödyntämisen tavoitteena on asiakkaan parempi ymmärtäminen ja liiketoiminnan kehittäminen. Jotta kävijäseurannasta olisi hyötyä, pitää kerätyn tiedon siis johtaa toimenpiteisiin.

Kävijäseurannan avulla voidaan nähdä esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Mistä kävijät tulevat sivustolle
 • Kuinka kauan sivustolla vietetään aikaa
 • Kuinka paljon sivulatauksia tehdään
 • Miten kävijät navigoivat ja mitä sisältöjä selataan
 • Tekevätkö kävijät haluttuja toimenpiteitä
 • Mitä sanoja sisäisestä hakukoneesta haetaan

Web-analytiikan avulla sivusto puolestaan saadaan tukemaan organisaation toimintaa ja tavoitteita, sillä:

 • Sivuston toimivuutta voidaan mitata ja ongelmakohdat löytää helpommin
 • Kohderyhmiä voidaan palvella tiedon avulla paremmin paitsi verkkosivustolla myös muissa kanavissa
 • Sivuston löydettävyyttä voidaan parantaa
 • Markkinointia voidaan mitata, tehostaa ja kohdentaa tehokkaammin
 • Myyntiä voidaan tehostaa relevanttien liidien avulla

Jotta web-analytiikalla voitaisiin tukea organisaation tavoitteiden toteutumista, tulisi ensin määritellä sivuston sidosryhmät ja konkreettiset tavoitteet. Jos tavoitteena on vaikkapa uusasiakashankinnan kehittäminen, tulisi sivuston ohjata haluttuja kohderyhmiä tekemään tavoitteiden mukaisia asioita, esimerkiksi tutustumaan tuotteisiin tai tarjouksiin ja sen jälkeen ottamaan yhteyttä.

Kun tavoitteet on määritelty ja lisätty seurantatyökaluun, voidaan nähdä, mitä vaikutuksia tehdyillä muutoksilla on. Web-analytiikka on siis jatkuva prosessi, jossa suunnitellaan, testataan, analysoidaan ja tehdään toimenpiteitä tiedon pohjalta.

Haluatko tietää lisää web-analytiikasta? Lataa Fonecta Enterprise Solutionsin veloitukseton Web-analytiikan perusteet -opas:

LATAA WEB-ANALYTIIKAN PERUSTEET -OPAS TÄSTÄ