Paneelityypit

Paneelivalinnat painikkeesta avautuu dialogi, josta voi valita millä tyylillä valitut metriikat näytetään valitulla aikajaksolla. Riippuen tarkasteltavasta aiheesta, paneelin valinnat sisältää erilaisia vaihtoehtoja.

Kaavion tyyppi kohdasta voi valita esitystavaksi viivakaavion, pylväsdiagrammin tai piirakkakaavion.

Riippuen tarkasteltavasta asiasta, valittavana voi olla eri metriikoita, tai näkymiä, sekä joissain tapauksissa maalit.

Alla kolme esimerkkiä siitä, miltä uudet paneelivalinnat näyttää.

Paneelin valinnat

Paneelin valinnat

Paneelin valinnat