Voimmeko auttaa?

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä.

Lähettämällä yhteystietoni annan suostumukseni henkilötietojeni käsittelyyn Fonectan tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla sekä siihen, että Fonecta-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat olla minuun yhteydessä.

Asetukset

Maalisivut

Maaleiksi kannattaa määrittää ne tärkeät sivut, joilla kävijän toivotaan käyvän. Maalisivuksi soveltuu mikä tahansa verkkosivuilla oleva toimenpide, jonka kävijän halutaan tekevän. Maalisivut saavat oman paneelinsa raporttiin, helpottaen niiden seuraamista. Maalin tehnyt käynti lasketaan konversioksi ja maalisivut saadaan Snoobista myös takautuvalta ajalta mikäli seuranta-skripti on ollut asennettuna kyseisellä sivulla.

Valitse halutun maalisivun URL-osoitteesta yksilöllinen, uniikki tunniste, joka löytyy vain maaliksi tarkoitetulta sivulta tai sivuilta. Maalin molemmin puolin laitetaan yleensä prosenttimerkki.

Maalisivu lisätään: ASETUKSET > Sisältö > Maalit > klikkaa “+LISÄÄ” > Täytä avautuvan ikkunan kentät > klikkaa LISÄÄ-painiketta. Halutessasi voit lisätä maalisvulle arvon, joka kuvaa kyseisen tapahtuman euromääräistä arvoa.

Esimerkki:
Maalisivuksi haluttava sivu: https://www.yritys.fi/tuoteet/tarjouspyynto/kiitos/
Maalin tunniste: %/tarjouspyynto/kiitos%

Maalisivu

Kahden sivun yhdistäminen samaksi maaliksi

Jos haluat liittää samaan maaliin useita eri sivuja, joiden osoitteista ei löydy samaa tunnistetta, voidaan eri tunnisteet yhdistää antamalla niille sama nimi.

 

Osiot

Osioinnilla yhdistät sivuja ryhmiksi tai kokonaisuuksiksi jonkin aiheen tai teeman ympärille, jolloin saamaan aihealueeseen kuuluvia sivuja voidaan tarkastella erikseen muusta verkkosivuliikenteestä. Jaottelu helpottaa eri ryhmien tai kategorioiden analysointia koska sivuja voidaan analysoida ryhmätasolla. Osiointi luo raportttiin uuden paneelin; se ei poista yksittäisten sivujen listausta joten voit jatkossakin valita taraksteletko osiota vai yksittäistä sivua. Yleisiä osiointeja ovat:

 • Kieliversiot ja maaversiot
 • Tuoteryhmät
 • Tilausprosessi (verkkokaupoissa)
 • Päänavigaatioryhmät

Kaksi eri tapaa tehdä osio

1. Manuaalisesti  Snoobin asetuksista

ASETUKSET > Sisältö > Manuaalinen osiointi > klikkaa “+LISÄÄ” > Syätä “Nimi”-kenttään halutun osion nimi > Syötä “Tunnisteet”-kenttään kyseisen osion tunniste %-merkkien sisään

Sivuston osoitteista on oltava yhteinen kategorian tunniste, jonka perusteella sivut voidaan tunnistaa samaan ryhmään kuuluviksi.  Jos samaan osioon kuuluvien sivujen osoitteissa ei ole yhteistä tunnistetta, on jokaisen  sivun tunniste lisättävä “Tunnisteet”-kenttään yksitellen.

Osiot

2. Parametrilla sivun lähdekoodiin

Tehdään suoraan lähdekoodiin / Snoobi-skriptiin käyttäen &section= parametria.

 • Edellyttää lähdekoodin muokkausta ja koodaustaitoa
 • Sivusto on rakennettu sisällönhallintajärjestelmän päälle tai käyttää dynaamista ohjelmointikieltä
 • Manuaalinen osiointi ja parametri eivät ole toisiaan poissulkevia. Sivut, joille on annettu sama osionimi muodostavat yhdessä osion riippumatta osiointitavasta

 

Sivun sisäiset hakukoneet

Sisäinen hakukone on sivustolla sijaitseva hakukenttä, jonka avulla on mahdollista hakea sivustolta sanoja tai lauseita. Seuraamalla sisäisiä hakukoneita saadaan tietää, mitä sanoja kävijät syöttävät sisäiseen hakuun ja paljonko hakua käytetään. Tulokset saadaan eritellysti omaan paneeliinsa, josta niitä on helppo tarkastella.

Sisäinen hakukone lisätään: ASETUKSET > Sisältö > Sisäiset hakukoneet > “+LISÄÄ” > Täytä avautuvan ikkunan kentät > klikkaa LISÄÄ-painiketta.

 

Esimerkki miten asetukset tehdään:

Sisäisestä hakukoneesta haetaan sanalla “tuotteet”, jolloin tulossivun osoite on muotoa www.yritys.fi/haku.php?searchphrase=tuotteet
Tämä määritellään seurantaan seuraavasti:

 • Nimi: esimerkiksi Sisäinen hakukone
 •  Tunniste: %haku.php% tai pelkkä %
 •  Muuttuja: searchphrase

Jos haun jälkeisen tulossivun osoitteessa ei esiinny hakusanaa, hakua on teknisesti muutettava (GET-metodia käyttäväksi) tai apuun voidaan ottaa Snoobin Addurl-parametri.

 

Sivujen selkokielistäminen

Jos sivun osoite on pitkä, monimutkainen tai siitä ei käy ilmi mitä asiasisältöä sivulla on, kannattaa sivulle antaa selkokielinen nimi, joka korvaa sivun osoitteen Snoobi-raporteissa. On selkeämpää, jos tiedetään kävijän katsoneen sivua Myynnin yhteystiedot kuin havaita, että kävijää kiinnosti Ppage=id64 sivu.

Esimerkkejä sivuosoitteista, jotka kannattaa selkokielistää:

 • https://www.yritys.fi/index.php?pageID=11
 • https://www.yritys.fi/index5.htm
 • https://www.yritys.fi/content/24.php

Kolme vaihtoehtoista tapaa nimetä sivu

1. Sivujen nimeäminen manuaalisesti:

ASETUKSET > Sisältö > Sivujen manuaalinen nimäminen > klikkaa “+LISÄÄ” >  Aseta haluttu sivun nimi “Nimi”-kenttään > kopioi sivun url-osoite “Tunnisteet”-kenttään muodossa %www.yritys.fi/index.php?pageID=11 (jätä https:// pois) > klikkaa “LISÄÄ”- painiketta paneelin vasemmassa alanurkassa.

 • Jokaiselle sivulle annetaan erikseen oma nimensä, yksitellen.
 • Soveltuu parhaiten staattisille HTML-sivustoille tai sivustoille, jotka ovat laajuudeltaan suppeat (alle 20 sivua).
 • Voidaan käyttää yhdessä muiden nimeämistapojen kanssa. Jos samalle sivulle on annettu nimi monella eri nimeämistavalla, valitsee Snoobi aina manuaalisen nimen.
2. Sivujen nimeäminen parametrilla (automaattinen selkokielistys):

ASETUKSET > Sisältö > Sivujen automaattinen nimeäminen > “MUOKKAA SIVUJEN NIMEÄMISTÄ”  > Valitse pudotusvalikosta “Muuttuja” > TALLENNA

 • Edellyttää, että Snoobi-skriptiin on lisätty &page_name= parametri. Dynaamisilla sivustoilla usein riittää, että muutos tehdään yhteen kohtaan sivupohjaa.
 • Soveltuu parhaiten dynaamisille sivustoille (asp, php jne.)
 • Jos samalle sivulle on annettu nimi sekä parametrilla että manuaalisesti, valitsee Snoobi aina manuaalisen nimen.
3. Sivujen nimeäminen otsikosta:

ASETUKSET > Sisältö > Sivujen automaattinen nimeäminen > “MUOKKAA SIVUJEN NIMEÄMISTÄ”  > Valitse pudotusvalikosta “Otsikko” > TALLENNA

 • Sivun nimi haetaan verkkosivuston <title> tagiin määritellystä arvosta. Jos title:ä ei ole annettu, title kuvaa huonosti sivuston sisältöä tai suurella osalla sivuja on sama title, ei tätä vaihtoehtoa kannata valita
 • Soveltuu kaikentyyppisille sivustoille (dynaamisille sivustoille sekä staattisille HTML-sivustoille)
 • Jos samalle sivulle on annettu nimi sekä otsikosta että manuaalisesti, valitsee Snoobi aina manuaalisen nimen. Tämä tarkoittaa, että pieniä puutteita otsikkonimissä voidaan korjata antamalla sivulle nimen myös manuaalisesti.

Sisällytetyt verkkotunnukset

Seurattavat sivustot eli sallitut domainit määrittelevät, miltä sivuilta Snoobi kerää dataa. Seurattavista sivustoista on löydyttävä kaikki verkkotunnukset, joille oma verkkosivu jakautuu. Puuttuvista domaineista ei kerätä seurantatietoja, jonka vuoksi kannattaa varmistaa, että kaikki tarpeelliset domainit ovat listattuina.

Halutessasi lisätä uuden seurattavan sivuston samaan seuratatiliin valitse: ASETUKSET > Lisäasetukset > Sisällytetyt verkkotunnukset >Syötä “Verkkotunnuksen tunniste”-kenttään haluttu domain muodossa %yritys.fi (älä käytä www-muotoa) > Lisää “Alasivujen tunniste”-kenttään %-merkki

Varmista vielä, että kaikilla seurattavilla sivustoilla on Snoobi skripti asennettuna

IP suodatus

IP-suodatuksella tarkoitetaan, että kaikki tietystä IP-osoitteesta tulevat käynnit (kävijät, sivulataukset, hakusanat jne.) jätetään tallentamatta, eivätkä ne näy Snoobi-tilillä. Tavallinen IP-suodatuksen kohde ovat oman yrityksen työntekijät, jos omien työntekijöiden käyntien ei haluta näkyvän raportissa.

IP-suodatus on luotettava vain, jos käytössä on staattinen eli pysyvä IP-osoite. Dynaaminen IP-osoite voi vaihtua tietyin aikavälein tai jopa jokaisella yhteyskerralla.

IP-suodatus toimii myös takautuvasti, eli jos teet uuden suodatuksen, kyseiset IP-osoitteet poistuvat myös tilin historiatiedoista.

Uuden IP-suodatuksen lisääminen

Valitse: ASETUKSET > Lisäasetukset > IP suodatus.

Syötä kenttiin ne staattiset IP-osoitteet tai IP-alueet, joilta tehtyjä käyntejä ei haluta mukaan seurantatuloksiin. Jos haluat suodattaa pois vain yhden IP-osoitteen, kirjoita sama osoite molempiin kenttiin.

Jos haluat sulkea pois esim. koko toimiston sisältä tehdyt käynnit, kannattaa varmistaa yrityksen verkkovastaavalta tai Internet-palveluntarjoajalta, mikä ulkoinen IP-alue kattaa kaikki työpisteet.

Pisteytys

Laadukkaat kävijät saadaan helposti esiin segmentoimalla käynnit itse valituilla laatukriteereillä. Laatukriteereillä saadaan nostettua esiin ne sivuilla kävijät, jotka käyttäytyvät sivustolla tietyllä (halutulla) tavalla. Mitä useamman laatukriteerin eli säännön käynti täyttää, sitä paremmin käynti vastaa haluttua segmenttiä. Laatukriteereinä toimivat esim.

 • erilaiset sisääntulotavat
 • käyntien tai sivulatausten määrä
 • käynnit määrätyllä sivulla tai osiolla
 • sivustolla tai sivulla vietetty aika
 • käynnin maantieteellinen sijainti (maa tai alue)
 • organisaation tyyppi (yritys, operaattori, koululaitos…)

Laatu ilmaistaan kumulatiivisena arvona, riippuen kuinka arvokkaaksi jokin tietty laatukriteeri on määritelty. Pisteasteikko on itse valittavissa ja sääntöjen luomisen jälkeen. Pisteytyksen kriteerit täyttäneet yritykset saadaan listattua segmentointi-ominaisuudella.

Pisteryhmän luominen:

ASETUKSET > Pistetykset > klikkaa “+LISÄÄ” > kirjoita pisteryhmälle nimi > klikkaa “Uusi sääntö” > anna säännölle pisteet > klikkaa “+Lisää ehto” (voit lisätä yhteen sääntöön useamman ehdon) > TALLENNA

pisteytys

 

Osoitteiden uudelleenohjaukset

Mittaussivuja voidaan hyödyntää sellaisten linkkien tai mainosten seuraamisessa, joissa mainonnan tunnistetta ei ole mahdollista käyttää. Tällaisia tapauksia ovat esim. jos Snoobi-skriptiä ei voida asentaa kohdesivulle tai mainonnan tunniste häviää selaimen osoiteriviltä kun sivu on latautunut.

Valitse: ASETUKSET > Mainonta > Osoitteiden uudelleenohjaukset > Klikkaa “+LISÄÄ” > Syötä “Nimi”-kenttään linkille tai mainokselle haluamasi nimi (nimi näkyy vain raportissa) > Kopioi “Kohteen URL-osoite”-kenttään kohdesivun osoite, mihin kävijä halutaan ohjata esim. https://www.yritys.fi/tuotteet tai jos kyseessä on tiedosto https://www.yritys.fi/kurssit/aikataulut.pdf  > Klikkaa “LISÄÄ”-painiketta > Näkymään ilmestyy uusi verkko-osoite  > Kopoi verkko-osoite ja korvaa alkuperäinen kohdeosoite sillä. Tämä luo huomaamattoman välisivun, joka mittaaa käynnin ennen kuin kävijä ohjautuu lopulliselle kohdesivulle.

Ulosmenevien linkkien seuraaminen: Mittaussivu ei ole välttämätön jos haluat seurata linkkiä tai linkkejä, jotka sijaitsevat omalla seurannassa olevalla verkkosivulla. Snoobi seuraa ulosmeneviä linkkejä automaattisesti.